โครงการสร้างพระประธานประจำห้องเรียน "จังหวัดสมุทรปราการ"

 

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย : กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านพินิจ หาญพาณิชย์ คุณชินโชติแสงสังข์ องค์กรร่วมจัดงานทุกองค์กร เช่น 
ไลอ้อนตลิ่งชัน (ดี - ไทย) การประปานครหลวง sleeppeels และเจ้าภาพร่วมสร้าง-ร่วมมอบทุกท่านทุกองค์กรให้ความเมตตามอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการมอบณวัดชัยมงคลสมุทรปราการรวม 450 ห้องเรียน  วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ วัดชัยมงคล 

Visitors: 53,657