งานเสวนา ต่างๆ

รวบรวม งานเสวนา และ บรรยายที่มีประโยชน์ จากการดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

 

"ผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล" ประจำปี 2561 ประธานพิธี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง อารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

บรรยาย "การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

โดย ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ผู้เชียวชาญประจำตัวรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาจิคนที่ หนึ่ง

เสวนา "ทิศทางการศึกษาไทย...ในทศวรรษหน้า

เสวนา "บทบาทสตรีไทยกับการพัฒนาประเทศ"

Visitors: 74,304