หน้าแรก

อีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึง...มูลนิธิเพื่อสังคมไทย...สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น...รางวัลไทย

พร้อมทั้งตอนนี้...มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้เพิ่มช่องทางอีกหนึ่งช่องทางได้แก่..


LINE@

 

 รางวัลไทย

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต

 คนดี  ความดี  ตอบแทนคุณแผ่นดิน 

 กว่า30ปี   มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยท่าน ดร.วิทยา วิทยอำนวยคุณ อดีตผู้ก่อตั้งท่านเป็นนักบริหารเป็นผู้นำทางความคิดและมุมมองทางสังคมไว้มากมาย 
โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างคนสร้างงานและที่สำคัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดินและด้วยเจตนารมณ์นี้เองจึงเป็นที่มาของ "รางวัลไทย"

 "บุคคล" หรือ "องค์กร" ที่จะก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รู้จักคิดแก้ปัญหามีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผนไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนับเป็นพลังอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จมักจะยืดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง

   และนี้คือที่มาแห่ง “รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย

 

 

 

 โหลดเอกสาร...คลิกที่รูปภาพ..
Visitors: 51,829