หน้าแรก

อีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึง...มูลนิธิเพื่อสังคมไทย...สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น...รางวัลไทย

พร้อมทั้งตอนนี้...มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้เพิ่มช่องทางอีกหนึ่งช่องทางได้แก่..


LINE@

 

 รางวัลไทย

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต

 คนดี  ความดี  ตอบแทนคุณแผ่นดิน 

 กว่า30ปี หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ นิตยสารเส้นทางไทย ตลอดจน มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยท่าน ดร.วิทยา วิทยอำนวยคุณ อดีตผู้ก่อตั้งท่านเป็นนักบริหารเป็นผู้นำทางความคิดและมุมมองทางสังคมไว้มากมาย 
โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างคนสร้างงานและที่สำคัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดินและด้วยเจตนารมณ์นี้เองจึงเป็นที่มาของ "รางวัลไทย"

 "บุคคล" หรือ "องค์กร" ที่จะก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รู้จักคิดแก้ปัญหามีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผนไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนับเป็นพลังอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จมักจะยืดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง

   และนี้คือที่มาแห่ง “รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย

 

 

 

 

วันที่ 17 พค 64
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย นำโดย พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย /โครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน /โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้มอบชุดป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ชุด PPE, ชุดคลุมเท้า มอบให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพมหานคร ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านค่ะ
บรรยากาศงาน "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" BEST PRACTICE AWARDS 2019
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุขข องคมนตรี ประธานพิธี
16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

รับชมภาพบรรยากาศงานพิธีมอบรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2559

และกิจกรรมต่างๆของ "รางวัลไทย" โดยครลิกที่ "รูป" ด้านบนครับ

 

รางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559

ท่านสามารถ คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าชม บรรยากาศงาน "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2559

ท่านสามารถเข้าไปโหลดรูปงาน "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น" 2558 ได้ที่

https://www.facebook.com/thaiaward

Visitors: 44,790