ข่าวสารมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

25 เมษายน 61 @ พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมพิธีปิดกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์กับลูกๆสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 33 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานพิธีปิด

23 เมษายน 2561

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันนี้ร่วมกับเครือข่ายรางวัลไทย นักบริหารดีเด่น 2561 / ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 2560 ได้เข้ามอบเงินบริจาคมูลนิธิพระดาบสตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อย...ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทุกองค์กรที่ได้ร่วมโครงการฯ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ...นางสาววรินทร สุธรรมซาว ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินVisitors: 53,657